Maandelijks archief: april 2020

Bekentenis

Het mooie aan complotten is dat ze bijna altijd mislukken. Nou ja, de moord op Caesar lukte wel, maar de machtsconcentratie die zijn moordenaars hadden willen breken, bleef bestaan. Octavius werd als keizer Caesar Augustus na de moord nog machtiger dan zijn adoptievader.

Rond de moord op Kennedy kun je een heel ingewikkeld verhaal verzinnen, maar van Lee Harvey Oswald kom je niet zomaar af. Misschien had de man in z’n uppie gehandeld. Of misschien had hij met anderen samengespannen. Hoe het precies is gegaan, weten we niet. Al zijn er slimmeriken die het wel weten, maar het probleem daarbij is dat allerlei theorieën over de moord elkaar uitsluiten. Wil de echte slimmerik opstaan?

Elke slimmerik weet wie de echte slimmerik is: de slimmerik zelf. Het leuke is dat argumenten in het tegendeel kunnen verkeren. De film die omstander Zapruder maakte van de moord is ofwel het bewijs van een complot ofwel het bewijs dat er met die film geknoeid is. Altijd prijs!

Grandioos is de samenzwering van de vrijmetselaars. Al sinds mensenheugenis proberen ze de samenleving eronder te krijgen en het is nog steeds niet gelukt. De Illuminati zijn nog langer bezig en hebben ook nog geen deuk in een pakje boter geslagen. De Bilderberggroep dan? Bakt er ook vrij weinig van. Dat gezelschap was eens niet bij machte medeoprichter prins Bernhard voor het Lockheedschandaal te behoeden.

Sneue lui, die samenzweerders. Niks lukt. Maar eh… Wie verspreidt de theorieën? En wie gelooft ze?

De gelovigen zijn onderwerp van menige studie. Enkele dingen vallen op. Lageropgeleiden zijn er vatbaarder voor. Psychologen stellen vast dat analytisch denken niet de sterkste kant is van mensen die in complotten geloven. Verder valt op dat mensen die in één complot geloven, ook vatbaarder zijn voor andere complotten. Het gaat kennelijk om een neiging die persoonsgebonden is.

Waarom zou je in een complot geloven? Het antwoord is simpel: uit wantrouwen. De complotdenker wantrouwt de overheid, politici, wetenschappers en de pers. George Soros en Bill Gates zijn belangrijke namen onder de slechteriken, nu ook weer, tijdens de coronacrisis. Wat door de overheid en de ‘mainstream media’ wereldkundig wordt gemaakt, dient slechts het eigenbelang van de heersende klasse.

En als zij de onwaarheid brengen, is de waarheid dus een andere. Wat doe je dan als argwanende burger? Je gaat op onderzoek uit en legt met behulp van geestverwanten de echte waarheid bloot: dat er krachten aan het werk zijn in binnenland, buitenland en het heelal. Krachten die erop uit zijn het volk dom te houden en te knechten, eventueel uit te roeien. Met vaccinaties, met witte strepen achter vliegtuigen in de blauwe lucht – chemtrails. Met virussen, gekweekt in duistere laboratoria waar ook ter wereld.

Niet iedereen is slim genoeg om de snoodaards te doorzien. De grote massa laat zich als schapen naar de slachtbank leiden. Tsja, als je dom wilt zijn, slaap dan maar lekker verder! Je komt er nog wel achter!

Complotgedachten zijn niet het exclusieve domein van lager opgeleiden. Dr. ir. Coen Vermeeren geeft lezingen over ufo’s. Nou geloof ik ook wel in ufo’s, want niet elke object dat in de lucht wordt waargenomen, is verklaarbaar. Het is de identificatie van de ufo waarmee ik een probleem heb. Stel, buitenaardsen bezoeken ons in zo’n ufo. De dichtstbijzijnde ster, Centauri Proxima, staat circa 4 lichtjaren bij ons vandaan. Reis je in een ruimteschip met de snelheid van een space shuttle, dan zijn die bezoekers 17.000 jaar naar ons onderweg. Als ze geen omweg maken. Stel dat ze tien keer zo snel reizen. Dan duurt de reis 1.700 jaar. Je moet er maar zin in hebben als alien om Trump bezig te zien.

Waarom zou iemand die goed kan leren, zulke rare dingen als complotten geloven? Kennelijk lopen er door het brein van sommige intelligente mensen wat kromme volten. Denkkracht en logica zitten kennelijk niet noodzakelijk zij aan zij in één en hetzelfde hoofd.

En dan zijn er nog figuren die uit het lichtgelovigheidsvaatje tappen om hun eigen ambities te realiseren. Sommigen van hen zijn echt dom, zoals de oranje held aan gene zijde van de oceaan, maar anderen zijn gewoon slecht. Zo zijn er in Nederland politici die heulen met de Russen en allerlei valse zekerheden beloven omdat ze weten dat hun kiezers twijfel haten.

Hoe kun je complotdenken bestrijden? Psychologen onderscheiden twee types: de wankelmoedigen en de zelfverzekerden. Hoe dan ook, mensen om hun ideeën belachelijk maken is misschien verleidelijk, maar altijd gedoemd te mislukken. Hakken in het zand zijn steevast het resultaat. Met twijfelaars valt misschien nog te praten, maar de zelfverzekerden zitten zo diep ingegraven in hun eigen gelijk dat toegeven aan twijfel voor hen neerkomt op vernietiging van hun identiteit. In de meest extreme vorm kom je dan uit bij zo’n Anders Breivik.

Er is nog een ander probleem met pogingen complotdenkers de ogen te openen. Wie dat probeert, maakt deel uit van het foute kamp. Die onderneemt in opdracht van de meesters een poging om het volk zand in de ogen te strooien, om de waarheid te verdoezelen.

Deze tekst maakt derhalve deel uit van het complot.

________________________________

Reageren kan hier of onder aan deze pagina.

Lawaai

Ik was ze vergeten. Maar de sociale media hebben ze weer in mijn blikveld gebracht. Lawaaischoppers, zoals ik ze leerde kennen op de lagere school. Lagere school? Ja, zo heette die school totdat nieuwlichters met hun eeuwige verbeterdrift besloten dat basisschool de correcte benaming is. Dat wisten onze voorouders niet.

Van mijn zesde tot mijn elfde, vijf jaar lang, heb ik in de herrie gezeten op – allang opgeheven – De Leerschool in Nijmegen. Tussen kinderen waar ontzettend veel geluid uitkwam, wier intellectuele belangstelling uitging naar voetbalplaatjes en auto’s. Die klassikaal maanden deden over het uitlezen van ‘Ot en Sien’, dat ik illegaal in één les stiekem uitlas. Mij lustten die klasgenootjes niet. Ze noemden me ‘de professor’. Vreselijk, school. Pas in de hoogste klas, toen de brulboeien naar 6a gingen, voorportaal van ambachtsschool, huishoudschool of mulo, en bedachtzamere types naar 6b om klaargestoomd te worden voor mms, hbs of gymnasium, werd het schoolleven enigszins dragelijk. Tegen die tijd had ik al afgeleerd om huiswerk te maken.

Het gymnasium had weer zijn eigen nadelen, maar dat herrievolk was ik kwijt. Totdat ik naar de dienstplichtkeuring moest. Daar waren ze weer! Nog een reden om me af te laten keuren voor dienst. En ik snapte dat er na de lagere school momenten en plekken zijn waarop je die plaaggeesten weer tegenkomt: in leger, ziekenhuis en bejaardentehuis.

Na die keuring vergat ik ze weer. Jarenlang. Heerlijk. Maar nu zijn ze terug in alle hevigheid: op het wereldwijde web. Daar vertellen ze hoe gevaarlijk 5G is, dat corona een smerig complot is van snoodaards die over de wereld willen heersen. Dat die snoodaards passagiersvliegtuigen chemicaliën laten verspreiden – chemtrails – om het volk te verdoven. En dat doen in samenwerking met de Bilderberggroep, George Soros, de Rothschilds, de vrijmetselaars en de Illuminati.

Ze proberen ongelovigen als ik te overtuigen van hun gelijk, zitten potdicht voor feiten en logica, en hun slotargument is in de regel: slaap maar lekker verder.

Wat zij zelf met hun waakzaamheid doen, vertellen ze niet.

Zelf put ik dan maar troost uit aforismen van intelligente mensen. Albert Camus: de treurigste ondeugd is onwetendheid die alles meent te weten. Friedrich Schiller: tegen de domheid strijden goden zelfs vergeefs. Isaac Asimov laakt de opvatting dat democratie betekent: mijn onwetendheid is even goed als jouw kennis. George Orwell: onbenul is kracht.

Vragen zijn prima. Ik heb er zelf heel veel. Geen probleem met gebrek aan antwoorden. Een probleem heb ik met antwoorden ontleend aan pseudokennis die tot cultus worden verheven. Zoals religie. Omdat de mens niet weet waar het leven vandaan komt, verzint hij een god. En wie niet meedoet, deugt niet, wordt verstoten of vermoord. Kijk naar onze eigen geschiedenis of naar primitieve moslimlanden. Complotdenkers zijn gelovigen. Derhalve zijn logica en feiten zinloos, zelfs verdacht. ‘Word wakker!’

Je kunt je schouders erover ophalen. Doe je dat, dan krijg je een president als Trump. Ook in onze contreien liggen politieke charlatans op de loer. Hoe houd je die tegen? Zeg het maar. Iets anders dan goed en kritisch onderwijs kan ik niet bedenken.

________________________________

Reageren kan hier of onder aan deze pagina.