Tag archieven: Joden

Anders

rob rondVind jij Joden slim? Die vraag kreeg ik ooit voorgelegd door een Russin. „Als je kijkt naar prestaties op gebied van wetenschap, kunst, financiën en journalistiek”, antwoordde ik, „zou ik zeggen: ja. Maar als je kijkt naar de ellende die ze in de loop der eeuwen over zich heen hebben gehaald, is mijn antwoord: nee.”

Om als individu of groep een meerderheid tegen je te krijgen, moet je je om te beginnen onderscheiden. Anders zijn hoeft niet altijd negatief uit te pakken. Ben je anders omdat je iets beter kunt dan anderen, dan wacht soms roem. Spinoza, Einstein, Menuhin. Ben je anders door je af te zetten tegen de meerderheid, maak dan je borst maar nat.

De haat der overheden en massa’s trof niet alleen de meer succesvolle vreemdelingen. Verbanning en uitroeiing vielen bijvoorbeeld ook zigeuners ten deel.

Mensen zijn niet uniek in hun xenofobie. Chimpansees vallen naburige groepen aan en moorden dat het een lieve lust is. Insecten als mieren en bijen doden soortgenoten uit een ander nest. Instinctief zijn mensen nauwelijks beter.

Al geruime tijd zijn moslimminderheden in Europa onhandig bezig. Te fanatiek. Een vrouw de hand schudden? Nee! Wijn in het kerstpakket? Mag niet van een Rotterdamse imam. Blote borsten op een schilderij? De gemeente Huizen verwijderde het kunstwerk van kunstenares Ellen Vroegh na klachten van moslims. Krijgt een gastvolk het gevoel verworvenheden kwijt te raken omdat nieuwkomers dat eisen ‘uit respect’, dan leidt dit tot irritatie. Afblijven van de borsten van Phil Bloom! Met hun protesten bereiken moslims hooguit dat hun hoofddoekjes, soepjurken en moskeeën als rode lap gaan werken op een stier.

Onze onderbuik spreekt steeds luider. Een rondje Twitter of Facebook en je weet genoeg. Maar ook onder hoger opgeleiden stel ik ongerustheid vast. „Hoeveel meer islam gaan we nog krijgen? Het is me nu al te veel.”

In de Europese geschiedenis speelden de Joden een opvallende rol door enerzijds te presteren en anderzijds in hoge mate de eigen groep geïsoleerd te houden. Ze eisten geen noemenswaardige aanpassingen van het gastland, maar wisten de oorspronkelijke bevolking toch te irriteren.

Te verwachten valt dat de komst van veeleisende moslims tot veel grotere strubbelingen gaat leiden. Een oproerkraaier als Wilders vaart daar wel bij. Wat stelt de overheid daartegenover? De omwonenden gaan inspraak krijgen over de asielzoekerscentra die nu uit de grond rijzen.

Inspraak? Wat dat voorstelt, weet ik uit eigen ervaring. Mijn dochter wilde ooit haar achternaam wijzigen in die van haar Russische moeder, een voor Nederlanders even onuitsprekelijke naam als Toonders professor Prlwytzkofsky. Ik kreeg een uitnodiging van Justitie: u mag uw mening kenbaar maken.

„Heeft dat zin?”, vroeg ik aan een rechter. „Zo nee, dan reageer ik niet.”
„O ja hoor”, zei de rechter. „In Nederland is het zo, dat als de overheid je om je mening vraagt, er ook rekening mee wordt gehouden.”
Ik schreef aan de minister dat onuitsprekelijke buitenlandse namen niet erg gunstig zijn voor je kansen in Nederland, dus dat ik daarom tegen de naamsverandering was.
„Ja hoor eens, met uw mening kunnen we geen rekening houden”, antwoordde de minister.
Omwonenden zien niet zoveel in de aangeboden inspraak over opvang die er inmiddels al is. Gek hè?

Wat zouden we als Nederland wel moeten doen? Vluchtelingenhulp: ja. Automatische omzetting van de vluchtelingenstatus in permanent verblijf: nee. En vooral de acceptatie van Nederlandse wetten, tradities en verworvenheden verplicht stellen bij naturalisatie. Zo niet, dan vreemdelingen zo snel mogelijk terug naar huis sturen of opvang regelen in landen met gewoonten waar ze zich wel lekker bij voelen. De verdraagzaamheid der Europeanen stevent af op een grens. Daar valt niets goeds van te verwachten.

_________________________________

Reageren kan hier.